You are here : Funding  >  MACSIS / MITS  >  Codes  >  Reverse Crosswalk
Reverse Crosswalk of Diamond/HIPAA Reason Codes

HIPAA Reason Code HIPAA Remark Code Diamond Reason Code (type) Diamond Reason Code (type) Diamond Reason Code (type) Diamond Reason Code (type) Diamond Reason Code (type) Diamond Reason Code (type) Diamond Reason Code (type)
2   00%SF (CP) 05%SF (CP) 10%SF (CP) 100%F (CP) 15%SF (CP) 20%SF (CP) 25%SF (CP)
2   30%SF (CP) 35%SF (CP) 40%SF (CP) 45%SF (CP) 50%SF (CP) 55%SF (CP) 60%SF (CP)
2   65%SF (CP) 70%SF (CP) 75%SF (CP) 80%SF (CP) 85%SF (CP) 90%SF (CP) 95%SF (CP)
2   CIOOP (CP) COINS (CP)          
3   COPAY (CP) CPPCP (CP) FF10 (CP) FF100 (CP) FF125 (CP) FF15 (CP) FF150 (CP)
3   FF175 (CP) FF200 (CP) FF225 (CP) FF25 (CP) FF250 (CP) FF5 (CP) FF50 (CP)
3   FF75 (CP) MCDDF (CP) VERIF (CP) missing (CP)      
4   INVPC (NC) MODFM (NC) PCMNR (AL) PCMNV (AL) PCMOD (AL)    
13   MBDEC (AL) MBDEC (NC)          
15   AUTHC (NC) AUTHD (NC)          
15 M62 ADAUT (AD) NOAUT (AL) NOAUT (NC)        
16 MA130 MEDEF (NC)            
16 MA63 DXMIS (NC)            
17 M53 NOQTY (NC)            
18   DUPLY (NC) DUPOP (AL) MCDDU (AD) MCDDU (NC) NONDU (AD) NONDU (NC)  
22   E (OC) F (OC) L (OC) P (OC) R (OC) S (OC) X (OC)
23   2 (OC) 3 (OC) 4 (OC) 5 (OC) 6 (OC) 9 (OC) 90W (CP)
23   ADWSA (AD) NEGPA (AD) NEGPA (NC)        
23 MA67 NONTP (AD) NONTP (NC) MCDTP (AD) MCDTP (NC)      
23 MA92 ADCOB (AD)            
26   MBRIN (AL)            
29   MCDYO (AD) MCDYO (NC) NONYO (AD) NONYO (NC) STATE (NC)    
38   OOCTY (NC)            
42   PCFSC (AL)            
45   INFOR (AL) IPCAR (AL) LMRWJ (NC) MARP (AL) PCCNV (AL) PCCRT (AL) PCPDM (AL)
45   PCTBI (AL) PERD1 (AL) PERD4 (AL) RWJCF (AD) RWJFC (AD) SPLUC (AL)  
96 N30 NCSVC (NC) NCSVC (AD) missing (NC)        
119   LBCLR (NC) LMBEN (AD) LMBEN (NC) LMEAT (NC) LMMTH (NC) LMOUT (NC) LMTRS (NC)
119   missing (DD)            
119 M86 LMDAY (NC) LMPHA (NC) LMPHC (NC)        
119 M90 LMARP (NC) LMDIP (NC)          
125   missing (OC)            
125 M52 MCDWD (AD) MCDWD (NC) NONWD (AD) NONWD (NC) HIPAA (AL) PRE04 (AL)  
125 M53 MCDUN (AD) MCDUN (AL) MCDUN (NC) NONUN (AD) NONUN (AL) NONUN (NC)  
125 M54 MCDBA (AD) MCDBA (AL) MCDBA (NC) NONBA (AD) NONBA (AL) NONBA (NC)  
125 MA61 MCDWC (AD) MCDWC (NC) NONWC (AD) NONWC (NC)      
125 MA67 ADCOR (AD) ADERP (AD) ADERR (AD)        
125 MA91 ADAPL (AD)            
125 N10 MCDCR (AD) MCDCR (NC) MCDIA (AD) MCDIA (NC) NONCR (AD) NONCR (NC) NONIA (AD)
125 N10 NONIA (NC)            
125 N56 MCDPR (AD) MCDPR (NC) NONPR (AD) NONPR (NC) PCINV (NC)    
125 N225 MCDSC (AD) MCDSC (NC) NONSC (AD) NONSC (NC)      
127 N16 MAXED (CP) MAXED (DD) MAXED (NC)        
138   NPR30 (AD) NPR30 (NC)          
141   ADMBR (AD)            
145   GRANT (NC)            
177   MCDEL (NC)            
182   MCDMO (AD) MCDMO (NC) NONMO (AD) NONMO (NC)      
B7   CLINL (AD) CLINL (NC) GRPIN (AL) PRE2K (AL) PRE99 (AL) PREGL (AL) PRVIN (AL)